Budnitz Bicycles

Enno Zijp No. 3 Steel Frameset

$1,790

No. 3 Steel Frameset Size XL (Frame, Fork, EBB): $1,500
Shipping: $290

Invoice #717